Buradasınız: Ana Sayfa » Teknik Servis Koşulları »

Teknik Servis Koşulları

1-Garanti süreleri garanti kartları üzerinde yazıldığı kadardır. Bunun dışında belirlenen Üretici Garantisi ancak üreticinin tespit ettiği koşullar çerçevesinde geçerlidir. Çizgi RMA Arıza Servisleri bu koşulları aynen müşteriye yansıtır.

2-Garanti harici tamir edilen ürünler tesliminden itibaren 6 ay garantilidir. Teknik servis ücreti cari hesaba dâhil olmayıp peşin olarak tahsil edilir.

3-Çizgi RMA Arıza Servisleri, arızalı ürün servise geldiği anda, eğer kullanıcı hatasını tanımlayabiliyorsa(malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, Virüs, diğer yazılım problemleri, kurulum sırasında oluşan fiziksel ve elektriksel hatalar veya müşteriden kaynaklanan diğer donanım arızalarında), bunu belirtir ancak ürün daha sonraki test aşamalarında da garanti dışı tutulabilir.

4- Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.
5- Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
6- Servis istasyonlarının, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.

7- Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini, 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Servis süresine müteakiben 90 gün takibi yapılmayan ürünler için şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

8- Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye internet sitesi, telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla bildirilir.

9- Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

10- Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

11-Müşteri cihaz ya da cihazları, Çizgi RMA Arıza Servislerine göndermeden önce cihazın içindeki bilgilerin korunmaya alınması veya yedeklenmesi ile sorumludur. Bu nedenle firmamız, servise bırakılan cihazların içinde meydana gelebilecek veri kayıplarından sorumlu değildir.

12-Arıza tespiti ya da onarımı için servisimize bırakılan kısmi çalışır durumdaki cihazların onarımı gerçekleştirilemez ve müşteriye iadesi yapılacak olursa cihazın kimi çalışır ya da hiç çalışmaz durumda geri alabileceğini müşteri cihazınızı servisimize bırakırken veya gönderirken peşinen kabul eder.

13-Arızalı ürünlerin servise anti statik veya uygun paketlenmiş olarak getirilmesi veya gönderilmesi şarttır. Uygunsuz veya eksik paketleme sonucu oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

14-Garanti dışı ürünlerde, cihaz onarımlarında kullanılacak parça yada parçalar stoklarımızda mevcut değil ise tedarik süresi müşteriye bildirilir ve bu süreç 20 günlük sürece ilave olunur.

15-Garanti dışı olup, onarımı kabul edilmeyen Notebook ürünlerinden 35TL + KDV, Tablet ve Diğer( Masaüstü, AIO, Monitör vs.) ürünlerden 25TL + KDV Arıza Tespit Ücreti alınmaktadır."

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun MADDE 14 – İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkanı sağlanarak edinilmiş olması halinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.

Bu kapsamda tarafınıza gönderilen tanıtım ve bilgilendirme bültenlerinden ayrılmak isterseniz e-posta mesajlarımız altındaki üyelikten ayrılma linklerden faydalanabilirsiniz.

 

Lütfen bekleyiniz!